Kategoriarkiv: Borgerstyret Personlig Assistance

Den fleksible ordning – BPA

Der findes mange ordninger i Danmark som er skruet sammen så vi danskerne kan få et bedre tilværelse. Men ingen er så fleksibel som Borgerstyret personlig assistance ordningen. Denne ordning er målrettet mod danskere som har en funktionsnedsættelse som gør at de af enten fysiske eller psykiske udfordringer ikke kan klare hverdagens opgaver selv. BPA ordningen giver borgerne mulighed til at søge om tilskud for at hyre hjælp til at løse hverdagens opgaver. Kommunen beregner og opstiller et budget som tager højde for borgernes behov og de omkostninger som disse medfører og udbetaler et tilskud på baggrund af denne budget.