Den fleksible ordning – BPA

Borgerstyret personlig assistance er nok den mest fleksible ordning som findes i Danmark. Den er rettet mod danskere som lider af en funktionsnedsættelse som kan skyldes af fysiske begrænsninger eller psykiske udfordringer. Men på trods af dette har BPA ordningen i en række år været forbeholdt for en meget begrænset antal danskere, men efter nogle regelændringer er ordningen blevet tilgængelig for flere danskere som har brug for hjælp til at klare sig igennem hverdagen.

BPA – en bedre hverdag

Der er visse krav som man skal opfylde for at kunne søge om at få BPA ordningen. For det første skal man være over 18 år gammel og ikke ældre end 67 år. Derudover skal man have en form for funktionsnedsættelse som betyder at man selv ikke kan klare hverdagens udfordringer. Samtidig skal man være egnet til at være en arbejdsgiver, hvis man ansætter en kommunal medarbejder til at hjælpe i hvedage. Man kan også ansætte en privat firma eller en nærtstående til at hjælpe en igennem hverdagen, men så skal man være egnet til at være en daglig leder.

Kommunen ordner udgifterne ved BPA

Der er selvfølgeligt udgifter forbundet med BPA ordningen. Ordningen er skruet således sammen at borgeren ikke selv skal have personlige udgifter som er forbundet med ordningen. Samtidig skal borgeren hellere ikke have nogen personlig gevinst ved ordning. Derfor opstiller kommunen et budget som tager højde for borgernes behov og de udgifter som disse vil medføre.  Baggrund af denne budget vil kommunen udbetale et tilskud til borgeren som har søgt om at få BPA ordning på månedlig basis. Denne tilskud kan så bruges af borgere til at hyre en privat firma eller en nærtstående til at hjælpe til i hverdagen. Dette er en meget fleksibel ordning som tager både højde for borgernes behov og giver mulighed for personlig tilpasning som giver mere overskud i hverdagen.