Hvilke kurser kan man få som Los Samarbejdspartnere?

Du kan igennem LOS og LOS’ samarbejdspartnere komme på en masse forskellige kurser, og arrangementer som kan være med til at forbedre dit liv. Der bliver på hjemmeside løbende opdateret med arrangementer og det er også her tilmeldingen foregår. LOS og LOS’ samarbejdspartnere har f.eks. et kursus i Århus d. 25 november, der omhandler ansættelseskontrakt. Her bliver der kigget på hvilke regler og problemstillinger som er gældende for dig som ansat. De har blandt andet også et voksenfagligt årsmøde, der er ment til at skabe kompetencer for medlemmerne af LOS og LOS’ samarbejdspartnere.

Generalforsamling med LOS Samarbejdspartnere

Der vil en gang om året blive indkaldt til generalforsamling sammen med LOS og LOS’ samarbejdspartnere. Dette finder normalt sted i April og foregår i år på Comwell i Kolding. Indkaldelsen til general forsamlingen bliver sendt ud på mail, og tilmeldingen sker via hjemmeside. Der er ikke mødepligt som medlem, men det er en god mulighed for at få et dybere indblik i hvad LOS og LOS’ samarbejdspartnere går ind for. Det er oftest en gennemgang af økonomi, samt valg til bestyrelse og andre dilemmaer som bliver taget op på generalforsamlingen og drøftet.

Bestyrelsen hos LOS Samarbejdspartnere

Bestyrelsen i LOS og LOS’ samarbejdspartnere består af 7 personer og 2 suppleanter, som er blevet valgt til general forsamlingen. Der er selvfølgelig en formand og en næstformand som sidder i toppen. Derudover består bestyrelsen af en række personer som på en eller anden måde er leder af afdelinger. Disse personer kan blive valgt til generalforsamlingen, og det er også der hvor du kan stille op, hvis du ønsker at blive en del af bestyrelsen i LOS og LOS’ samarbejdspartnere. Du bliver valgt for en 2 årig periode, og du kan stille op alle de gange du har lyst til.