Overførsel af kliniske lægemiddelforsøg fra Direktivet til EU-forordningen (CTR)

Sponsor/Investigator gøres opmærksom på, at fristen for overførsel af kliniske lægemiddelforsøg fra Direktivet til EU-forordningen nærmer sig. Fristen er den 30. januar 2025. Vi opfordrer derfor Sponsor/Investigator til at orientere sig i nedenstående information og i god tid planlægge og prioritere, om der er igangværende forsøg godkendt under Direktivet, som skal overføres til EU-forordningen.

Hvilke forsøg skal overføres til EU-forordningen?

Igangværende forsøg, som ikke er afsluttet den 30. januar 2025 skal overføres til EU-forordningen. Hvis overførslen ikke er godkendt den 30. januar 2025, skal forsøget standses, da det ellers udføres ulovligt.

Forsøg, der har aktive sites skal overføres til EU-forordningen. Et aktivt site betyder, at der ikke har været Last Patient/Last Visit (LPLV), og at der stadig foregår forsøgsspecifikke aktiviteter med forsøgsdeltagere på sitet. Er der tale om et multinationalt forsøg, hvor der ikke længere er aktive sites i Danmark jf. ovenstående, men som stadig pågår i andre medlemslande, skal forsøget kun overføres til EU-forordningen i disse lande. Er der tale om et mononationalt forsøg, hvor Lægemiddelstyrelsen har modtaget besked om forsøgsafslutning (LPLV), skal forsøget ikke overføres til EU-forordningen.

Inden forsøget overføres til EU-forordningen

Alle ansøgninger om væsentlige ændringer (protokoltillæg) for forsøg under Direktivet skal være afsluttet inden overførsel. Husk at tage højde for sagsbehandlingstiden hos Lægemiddelstyrelsen og De Videnskabseti-ske Medicinske Komitéer (VMK). Hvis indsendelsen markeres tydeligt med ”Forberedelse til transition”, vil begge myndigheder forsøge at prioritere hurtig sagsbehandling.

For multinationale forsøg skal det sikres, at alle dokumenter i Part I af ansøgningen er harmoniseret eller kon-solideret. Det betyder, at protokollen skal være ens i alle medlemslande, eller at eventuelle nationale forskelle skal fremgå af protokollen (som et samlet dokument). Herudover skal Investigator's Brochure og Investigatio-nal Medicinal Product Dossier eventuelt harmoniseres eller konsolideres inden overførsel. Se CTCGs best prac-tice nedenfor.

Hvis harmonisering medfører væsentlige ændringer til dokumentationen, skal disse godkendes som væsentli-ge ændringer (protokoltillæg) inden overførsel. Husk at tage højde for sagsbehandlingstiden hos Lægemiddel-styrelsen og VMK. Hvis indsendelsen markeres tydeligt med ”Forberedelse til transition”, vil begge myndighe-der forsøge at prioritere hurtig sagsbehandling.

Hvis ændringerne ikke er væsentlige, skal det tydeliggøres i følgebrevet (Cover letter) ved indsendelse af an-søgning for overførsel. I følgebrevet skal det ligeledes fremgå, hvilke versioner af dokumenterne, der tidligere er godkendt under Direktivet, samt godkendelsesdatoen for disse og hvilken Videnskabsetisk komité, der har godkendt forsøget under Direktivet. Se endvidere template for følgebrev nedenfor.

Ansøgning om overførsel til EU-forordningen

Det er aftalt mellem EU-medlemslandene, at selve sagsbehandlingen af ”transitioning applications” afkortes til én uge, efter at ansøgningen er erklæret valid – typisk ca. 32 dage fra indsendelse, da ansøgningen først skal valideres. Der tages dog forbehold for længere sagsbehandlingstider ved større mangler i det indsendte materiale i Part II. Bemærk at ansøgningen skal være godkendt og ikke blot indsendt senest den 30. januar 2025.

Der er udarbejdet en række vejledninger til brug for ansøgninger om overførsel til EU-forordningen:

Opdatering af ansøgningen i henhold til forordningens krav

Ved indsendelse af den første Substantial Modification (SM) efter overgang til CTR:

  • Part I: Alle ansøgningens dokumenter skal opdateres, så de opfylder kravene for CTR.
  • Part II i Danmark: Kun dokumenter, der ændres som følge af den indsendte SM skal opdateres. Øvrige dokumenter kan efterlades, som indsendt under transitionsansøgningen herunder ”placeholder dokumenter”. I Danmark er der ikke krav om at fuldstændiggøre part II dossieret, herunder at udfylde og indsende CTR templates ved det første SM efter transition. Se nærmere vejledning.

Sponsor kan vente med at indsende første SM til der alligevel er planlagt ændringer for dossieret, dog skal alle Part I dokumenter være opdateret før der kan ansøges om tilføjelse af et nyt medlemsland i forsøget.

Der er udarbejdet en række vejledninger til brug for ansøgning om første SM efter overgang til CTR:

Hold dig opdateret:

Fremover kan du abonnere specifikt på Lægemiddelstyrelsens nyheder om kliniske forsøg. Nyhedsbrevet kan tilmeldes her: Abonnér på nyhedsbreve (laegemiddelstyrelsen.dk)

Følg de Videnskabsetiske Medicinske Komitéer (VMK) på LinkedIn eller, hvis du foretrækker nyheder i din indbakke, så skriv dig op til vores nyhedsbrev her.

Senest opdateret 10-04-2024

Indhold på siden