Det vi ville med årsmødet

Publiceret 06-10-2023

Under overskriften ”Etikken går forrest” afholdt det videnskabsetiske komitésystem årsmøde for forskere, virksomheder og andre, der beskæftiger sig med kliniske forsøg med medicin og afprøvninger af medicinsk udstyr. Hvad ville vi med årsmødet?

A highly detailed illustration of a human heart with a network of vessels, against a pale background with floating cells.

Årsmødet 2022 skulle vise komitésystemet og vores omverden at videnskabsetikken i Danmark er nødvendig, relevant og very much alive!

  • Vi gav dagen et tema som er et ambitiøst løfte og en rettesnor for det kommende års videnskabsetiske arbejde: Etikken går forrest.
  • Vi åbnede arrangementet op for vores omverden ved at invitere samarbejdspartnere fra de politiske, kommercielle og akademiske dele af det landskab som er klinisk forskning.
  • Vi gav et kig ned i vores maskinrum, hvor man kan se hvordan vi bidrager til at gøre Danmark til et af EU's mest attraktive lande at lave sundhedsforskning i.
  • Og så kiggede vi ud i fremtiden: Organoider, AI, internables.

Et visionært årsmøde? Bedøm selv:

Et robust videnskabsetisk system er samfundets garanti for at både etik og videnskabelig kvalitet kendetegner dansk sundhedsforskning.

Vi skal løbende sikre os at vores komitésystem, kan favne morgendagens forskningsprojekter. Vores ansvar er sikre både kvalitet og etik i sundhedsforskningen. Det kan vi kun gøre hvis vi interesserer os for hvordan vi møder fremtiden.

Danmark gik forrest ved at etablere komitésystemet. Nu går Nationalt Center for Etik forrest ved at gøre etikken i stand til at se frem. Og det er ikke længere kun en opgave for læger og jurister. Der skal også filosoffer, biologer, farmaceuter, ingeniører og kommunikatører til.

Videnskabsetikken er en ambassadør for Danmark

Forskning skal ikke holde sig ikke inden for landegrænser. Ved at gå forrest, har vi også mulighed for at påvirke internationalt.

Når dansk etik bliver EU-etik, får vi indflydelse og opmærksomhed. Man lytter til Danmark fordi vi leverer gennemarbejdede videnskabsetiske løsninger der tager afsæt i nysgerrig interaktion med vores omgivelser.

Vi går mod Ethics by Design

Det blev klart på Årsmødet at videnskabsetikken skal rykkes helt frem og blive en del af grundlaget for det hvordan forskningen designes - Ethics by Design. Nu er det vores opgave at få andre end Årsmødedeltagerne, videnskabsetikkens bannerførere, til at se hvilken værdi det vil give.