Baggrund og formål

VMK blev oprettet som institution under Sundhedsministeriet i 2021. Med implementeringen af forordningerne om Medicinsk Udstyr og Kliniske Lægemiddelforsøg blev der oprettet i alt 3 nye Videnskabsetiske Medicinske Komiteer, hvis opgave primært er at behandle ansøgninger om kliniske forsøg med lægemidler (CTR) og afprøvninger af medicinsk udstyr (MDR) i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen.

VMK’s opgaver inkluderer:

 • Behandle anmeldelser af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr
 • Følge forskningsudviklingen inden for kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr, produkter uden et medicinsk formål og generelt på sundhedsområdet.
 • Samarbejde aktivt og koordinere opgavevaretagelsen med relevante nationale og internationale myndigheder og organisationer
 • Fastsætte vejledende retningslinjer
 • Forberede implementering af forordningen for kliniske forsøg med lægemidler
 • Igangsætte initiativer under Life Science Strategien

Det er komiteernes mål:

 • At ansøgere om godkendelse af en klinisk afprøvning af medicinsk udstyr oplever et højt serviceniveau, en kvalificeret sagsbehandling og overholdelse af sagsbehandlingstiden
 • At koordinere arbejdet i komiteerne, således at der opleves en ensartethed inden for komitésystemet
 • At sikre et strømlinet samarbejde med Lægemiddelstyrelsen
 • Søge indflydelse på de regulatoriske rammer for videnskabsetikken i EU procedurer for medicinske forsøg
 • At følge forskningsudviklingen inden for sundhedsområdet ved at være aktive i miljøet for klinisk forskning nationalt og internationalt
Senest opdateret 01-02-2024