Medlemmer af komité 2

Andreas Rudkjøbing
Formand

Andreas Rudkjøbing

Cand.med, ph.d., overlæge

Steno Diabetes Center Sjælland

Udpeget af Indenrigs- og Sundhedsministeren

Maj Mortensen
Næstformand

Maj Mortensen

Konstitueret formand i Ordblinde- og Dysleksiforeningen i Danmark

Indstillet af Danske Handicaporganisationer

 

Bodil Steen Rasmussen

Cand.med., ph.d., overlæge, klinisk professor

Anæstesi og Intensivafdeling, Aalborg Universitetshospital

Indstillet af Region Nordjylland

 

Henriette Schlesinger Kærgaard

Medlem af regionsrådet i Region Syddanmark (V)

Indstillet af Region Syddanmark

 

Mikkel Wrang

Advokat og medlem af Det Konservative Folkeparti (C)

Indstillet af Region Hovedstaden

 

Morten Lorenzen

Direktør i Hjerneskadeforeningen

Indstillet af Danske Patienter

Peter Bjørn Licht

Overlæge, Thoraxkirurgi, professor, ph.d. Thorax kirurg (OUH og SDU)

Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afd., Odense Universitetshospital

Christina Rostrup Kruuse

Cand.med, ph.d., dr med, speciallæge i neurologi, Professor ved Københavns Universitet

Afdelingen for Hjerne og Rygmarvsskade, Neurocentret, Rigshospitalet

Indstillet af Danmarks Frie Forskningsfond, Det forskningsfaglige råd Sundhed og Sygdom

Senest opdateret 08-02-2024