Sikkerhedsrapportering under et klinisk forsøg med lægemidler under CTR

Rapportering af årlige sikkerhedsrapporter, alvorlige bivirkninger og alvorlig overtrædelser for kliniske forsøg udført under klinisk forsøg forordning (Regulation EU No 536/2014) skal ske gennem CTIS.

For vejledning, se link: Reporting safety information on clinical trials | European Medicines Agency (europa.eu). Bemærk at DSUR kan træde i stedet for årlig sikkerhedsrapport.

Rapportering af SUSARs for kliniske forsøg udført under klinisk forsøg forordning (Regulation EU No 536/2014) skal ske gennem EudraVigilance database.

Bemærk, at der ikke skal ske særskilt rapportering til VMK.

Senest opdateret 02-02-2024