Om det videnskabsetiske komitésystem

Det videnskabsetiske komitésystem har som formål at sikre, at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt. Hensynet til forsøgspersoners rettigheder, sikkerhed og velbefindende går forud for videnskabelige og samfundsmæssige interesser i at skabe mulighed for at opnå ny viden eller undersøge eksisterende viden, som kan berettige forskningsprojektets gennemførelse.

De Regionale Videnskabsetiske Komitéer (RVK), nedsat af Regionerne, De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer (VMK) og National Videnskabsetisk Komité (NVK), nedsat af Sundhedsministeriet, behandler alle typer af forskningsprojekter inden for sundhedsvidenskab, hvor der indgår mennesker eller menneskeligt biologisk materiale.

Klik nedenfor for at læse mere om  komitésystemets historie, habilitet i komitésystemet mm.