Videnskabsetiske temaer

I denne sektion kan du udforske en række videnskabsetiske temaer. For hvert tema får du en kort tekst, der kan fungere som en introduktion til emnet. Det har ikke form af en facitliste eller konkret vejledning, men giver dig i stedet en række relevante nedslagspunkter og overvejelser om emnet.

Du kan finde mere konkret vejledning til brug i forbindelse med ansøgning i sektionen for forskere.