VMK og NVK

EN DEL AF NATIONALT CENTER FOR ETIK

Den Nationale Videnskabsetiske Komité (NVK) og De Videnskabsetiske Medicinske Komitéer (VMK) behandler ansøgninger om etisk godkendelse til forsøg i hele Danmark.

Telefonerne holder lukket i ugerne 28-30

Har du en henvendelse af uopsættelig karakter, kan du sende os en mail, hvori du noterer, at du gerne vil ringes op hurtigst muligt, samt beskriver årsagen hertil. I emnefeltet noteres ”Haster”. Mails vil blive læst dagligt, og vi vil bestræbe os på at ringe tilbage samme dag på mails, der har uopsættelig karakter, og hvor afsender ønsker en opringning, såfremt de sendes inden for vores sædvanlige telefontid (kl. 10-14).

Aktuelt

Interaktiv ansøgningsguide

Vi har udviklet en interaktiv ansøgningsguide for at gøre ansøgningsprocessen nemmere og mere tilgængelig. Denne guide er designet til at lede dig trin for trin gennem de forskellige faser af ansøgningsprocessen, med klare instruktioner og nyttige tips undervejs. Vores mål er at sikre, at du har alle de nødvendige oplysninger og værktøjer til rådighed for at gøre din ansøgning så problemfri som muligt. 

Gå til vores interaktive ansøgningsguide

Nyheder fra NVK & VMK

Følg os på LinkedIn