Gebyrer under IVDR

Det koster et gebyr at ansøge om afprøvninger af medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. Gebyret er ens for artikel 58 og 70 forsøg.

I forbindelse med indsendelse af ansøgninger til VMK skal ansøger udfylde et faktureringsskema, som skal fremsendes sammen med ansøgningen. Ansøger vil herefter blive opkrævet gebyret.

For ansøgninger der sendes ind i 2024 er gebyrerne følgende:

  • Ansøgninger og underretninger om kliniske afprøvninger: 31.502 DKK
  • Ændringer til godkendte kliniske afprøvninger: 8.884 DKK

 

Senest opdateret 01-02-2024