Hæderspris 2012

Hædersprisen blev i 2012 tildelt professor, ph.d., dr.h.c., forskningschef, overlæge Erik Simonsen.

Den Videnskabsetiske Hæderspris uddeltes for sjette gang  på det videnskabsetiske komitésystems årsmøde den 27. september 2012.

Hædersprisen blev tildelt professor, ph.d., dr.h.c., forskningschef, overlæge Erik Simonsen, Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland.

Prisen blev overrakt af departementschef Per Okkels, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Motiveringen for tildelingen var:

”Professor, ph.d., dr.h.c., forskningschef, overlæge Erik Simonsen har med sit stadige fokus på videnskabsetisk kvalitet ydet en betydelig indsats for psykiatrisk forskning.

Erik Simonsens interesse for dette vigtige forskningsområde har indebåret årelang opfølgning af patienter med psykiske lidelser, og hans indsats på dette felt vidner om omhu og omsorg for de medvirkende patienter. Eksempelvis det informerede samtykke, som her udgør en særlig udfordring. Ved en grundig proces med gennemførelse af informationssamtale, udførligt skriftligt materiale og efterfølgende ny kontakt med henblik på yderligere afklaring, har Erik Simonsen i sine studier skabt et solidt grundlag for den enkeltes beslutning om samtykke. Han har herved sikret rekruttering af forsøgspersoner, der har haft interesse i ofte årelang deltagelse.”

Læs professor, overlæge, ph.d., dr.h.c., forskningschef Erik Simonsens takketale

Senest opdateret 01-02-2024