Den videnskabsetiske hæderspris

Den videnskabsetiske hæderspris bliver tildelt en person, en gruppe, en organisation eller virksomhed, som har gjort en fremragende og tankevækkende indsats på det videnskabsetiske område i relation til sundhed og sygdom.

Den daværende Centrale Videnskabsetiske Komité indstiftede i 2002 Den Videnskabsetiske Hæderspris. Denne tradition videreføres af National Videnskabsetisk Komité.

Hædersprisen uddeles hvert andet år i forbindelse med komitésystemets årsmøde og tildeles en person, en gruppe, en organisation eller virksomhed, som har gjort en fremragende og tankevækkende indsats på det videnskabsetiske område i relation til sundhed og sygdom.

Hædersprisen består af et diplom og et symbolsk beløb på 10.000 kr.

Prismodtager vælges af et særligt udvalg – nedsat af National Videnskabsetisk Komité – på basis af forslag fra blandt andet de regionale videnskabsetiske komiteer.

Der blev ikke uddelt en pris i 2020 grundet nedlukningen i forbindelse med Covid-19-pandemien.

Senest opdateret 01-02-2024