Hæderspris 2014

Hædersprisen blev i 2014 tildelt Kennedy Centret, Rigshospitalet repræsenteret ved professor, overlæge, dr. med. Karen Brøndum-Nielsen.

Den Videnskabsetiske Hæderspris uddeltes for syvende gang på det videnskabsetiske komitésystems årsmøde den 18. september 2014.

Hædersprisen blev tildelt Kennedy Centret, Rigshospitalet repræsenteret ved professor, overlæge, dr. med. Karen Brøndum-Nielsen.

Prisen blev overrakt af Minister for Sundhed og Forebyggelse Nick Hækkerup. 

Motiveringen for tildelingen var:

"Kennedy Centret, repræsenteret ved professor, overlæge, dr. med. Karen Brøndum-Nielsen, tildeles den videnskabsetiske hæderspris 2014. Centret har siden sin oprettelse i 1967 fungeret som nationalt forsknings- og rådgivningscenter, og forsker i dag i mental retardering, synshandicap og genetik.

Genomisk forskning stiller forskere overfor en række nye dilemmaer, idet der ved sekventering af hele det menneskelige genom hos en forsøgsperson opstår risiko for at opdage potentielle eller eksisterende sygdomme, som ikke er relateret til den undersøgte sygdom, og som forsøgsperson og forsker ikke havde forventet at finde ved forsøgets igangsættelse.

Disse såkaldte tilfældighedsfund kræver en særlig videnskabsetisk opmærksomhed på informationen til og rådgivningen af forsøgspersonerne før, under og efter forsøget, og stiller store krav til den tilbagemelding, som gives til forsøgspersonen og evt. også dennes familie.

Kennedy Centret hædres for sin ekstraordinære indsats på dette område og for at have gået forrest i udviklingen ved at oprette særlige uafhængige komiteer, der ud fra genetisk og klinisk ekspertise skal sikre forsøgspersonerne den bedst mulige information og rådgivning ved tilfældighedsfund."

Læs ministerens overrækkelsestale

Læs professor, overlæge, dr. med. Karen Brøndum-Nielsens takketale

Se præsentation tilhørende takketalen

Senest opdateret 01-02-2024