Hæderspris 2016

Hædersprisen blev i 2016 tildelt professor, forskningsleder og overlæge Tine Brink Henriksen.

Den Videnskabsetiske Hæderspris uddeltes for ottende gang på det videnskabsetiske komitésystems årsmøde den 6. oktober 2016.

Hædersprisen blev tildelt professor, forskningsleder og overlæge Tine Brink Henriksen, Børneafdeling A, Aarhus Universitetshospital.

Prisen blev overrakt af formand for National Videnskabsetisk Komité Johannes Gaub. 

Motiveringen for tildelingen var:

"Professor, forskningsleder og overlæge ved Børneafdeling A, Aarhus Universitetshospital, Tine Brink Henriksen tildeles den videnskabsetiske hæderspris 2016.

Tine Brink Henriksen hædres for sit mangeårige fokus på og arbejde med grundlæggende videnskabsetiske problemstillinger. Med særligt fokus på datasikkerhed er Tine Brink Henriksen ansvarlig for Klinisk Institut Aarhus Universitetshospitals opretholdelse af reglerne for omgang med forsøgsdeltageres personhenførbare data og virker for at fastholde og udbrede høje etiske normer for anvendelsen af data.

Dette har tillige gjort sig gældende i prismodtagerens arbejde med ”Den Aarhusianske Fødselskohorte” og ”Aarhus Børns Biobank”, hvor pseudonymitet og datasikkerhed har haft største prioritet.

Som den første i Danmark medvirkede Tine Brink Henriksen til udviklingen af et randomiseringssystem, der følger alle principper for Good Clinical Practice og herigennem sikrer entydig registrering og uigenkaldelig randomisering af forsøgspersoner. Systemet er siden blevet anvendt til nationale og internationale randomiserede, kontrollerede forsøg.

I sit kliniske virke, i sit forskningsmiljø og i vejledningen af efterhånden mere end 50 ph.d.- og forskningsårsstuderende går Tine Brink Henriksen foran i arbejdet med at udbrede videnskabsetiske principper."

Læs overrækkelsestalen

Senest opdateret 01-02-2024