Hæderspris 2018

Hædersprisen blev i 2018 tildelt forskningskonsulent dr. med. Knud Rasmussen.

Den Videnskabsetiske Hæderspris uddeltes for 9. gang på det videnskabsetiske komitésystems årsmøde den 17. maj 2018.

Hædersprisen blev tildelt forskningskonsulent, dr.med. Knud Rasmussen.

Motiveringen for tildelingen var:

"Forskningskonsulent dr. med. Knud Rasmussen tildeles den videnskabsetiske hæderspris 2018.

Knud Rasmussen hædres for sin mangeårige og enestående indsats på det videnskabsetiske område, som kan spores helt tilbage til 1977, hvor Knud frem til 1979 var medvirkende til at opbygge det videnskabsetiske komitésystem i Danmark og derigennem præge lovgivning og praksis på området.

Knud har ikke alene været med til at opbygge komitésystemet. Han har i tidens løb også gjort brug af komitésystemet som aktiv forsker, og har i den forbindelse haft et særligt fokus på de videnskabsetiske aspekter. Knud er således aktuel med to store anerkendte forskningsprojekter, hvor netop de videnskabsetiske aspekter ved grundig deltagerinformation, detaljeret samtykkeerklæring og tilbagemelding vedrørende undersøgelsesresultaterne er vægtet højt.

Knud har som formand for Den Regionale Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland og som medlem af National Videnskabsetisk Komité bidraget med en stor videnskabsetisk indsigt og ydet en stor lægefaglig indsats. Både som forskningsaktiv og som komitémedlem har Knud haft fokus på forsøgspersonen ved at sætte denne i centrum i relation til den videnskabelige værdi af det enkelte forskningsprojekt.

Knud er således en enestående foregangsmand inden for videnskabsetikken i Danmark."

Læs overrækkelsestalen

Senest opdateret 01-02-2024