Hæderspris 2022

Hædersprisen blev tildelt Professor, institutleder for Klinisk Institut på Syddansk Universitet, læge, ph.d. og MPM Kirsten Ohm Kyvik.

Den Videnskabsetiske Hæderspris uddeltes for 10. gang på det videnskabsetiske komitésystems årsmøde den 23. september 2022.

Hædersprisen blev tildelt Professor, institutleder for Klinisk Institut på Syddansk Universitet, læge, ph.d. og MPM Kirsten Ohm Kyvik.

Motiveringen for tildelingen var:

”Kirsten Ohm Kyvik hædres for sit ihærdige og enestående engagement og arbejde med at udbrede videnskabsetikkens principper bredt i samfundet. Hun har blandet andet etableret og været formand for Research Ethics Committee (REC) på Syddansk Universitet, som tilbyder etisk rådgivning til forskere inden for alle universitetets discipliner og giver forskerne mulighed for at få en institutionel videnskabsetisk vurdering og godkendelse af deres forskningsprojekter. Foruden at etablere REC har Kirsten Ohm Kyvik gennem tiden arbejdet for udbredelse af videnskabsetiske principper i en lang række faglige udvalg inden for det videnskabsetiske område, såsom Det Koordinerende Organ for Registerforskning og Udvalget for Videnskabelig Uredelighed. Hun har også i flere år været medlem af (og formand for) Nordic Committee on Bioethics og formand for Det Etiske Udvalg under Nationalt Genom Center.

Som forsker har Kirsten Ohm Kyvik udmærket sig ved blandt andet at have bidraget til 387 publikationer, at være en af grundlæggerne af Det Danske Tvillingeregister, og ved at have forsket i genetisk epidemiologi i over 25 år med fokus på videnskabsetisk praksis. Dette fokus ses blandt andet i grundigheden af udarbejdelsen af deltagerinformationer, sikring af data og en generel vægt på ordentlighed.

I sit virke som forsker, i vejledning af mere end 25 ph.d.-studerende samt medvirken til at sikre videnskabsetikken i adskillige sammenhænge har Kirsten Ohm Kyvik på forbilledlig vis bidraget til at udbrede og udvikle videnskabsetikken til gavn for dansk forskning.”

Senest opdateret 01-02-2024