Om den videnskabsetiske vurdering

Nedenfor kan du se en skematisk oversigt over de kritiske spørgsmål, relevante nedslag og typiske problemer som danner grundlag for den videnskabsetiske vurdering.

Den er bygget op om de fire videnskabsetiske principper (godgørenhed, ikke-skade, autonomi og retfærdighed) og vurderingen af videnskabelig kvalitet, som også er en væsentlig del af den videnskabsetiske vurdering.

Den videnskabsetiske vurdering
Senest opdateret 01-02-2024