Anmeldelse af andre typer forsøg til NVK

Udover sundhedsdatavidenskabelige projekter og projekter med omfattende kortlægning af individets arvemasse, hvori der søges om dispensation fra samtykkekravet, skal også projekter, der involverer psykokirurgi, samt forskning på en afdød person som led i udtag af dennes organ anmeldes til NVK

Forskning på en afdød person som led i udtag af dennes organ

Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter på afdøde reguleres af komitélovens § 8 (Lovbkg. nr. 1338 af 1. september 2020 om lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med senere ændringer, herunder § 2 i lov nr. 1732 af 27. december 2018 (transplantationsrelateret forskning på hjernedøde)

Læs mere i Vejledning om forskning på afdøde

For specifikke krav til udformning af protokoller om forskning på afdøde henvises til Forskertjeklisten – Tjeklister og dokumenter til anmeldelse af andre sundhedsvidenskabelige forsøg .

Komitéloven § 8 anses for udtømmende at regulere forskning på væv eller andet biologisk materiale, der er udtaget fra afdøde. For væv, der udtages fra forsøgspersoner og patienter i levende live henvises til Vejledning om brug af biologisk materiale i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Psykokirurgi

Hvis du skal anmelde et projekt, der omfatter psykokirurgi, skal du kontakte NVK.

Senest opdateret 01-02-2024