Om De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer (VMK)

VMK blev oprettet som institution under Sundhedsministeriet i 2021. Med implementeringen af forordningerne om Medicinsk Udstyr og Kliniske Lægemiddelforsøg blev der oprettet i alt 3 nye Videnskabsetiske Medicinske Komiteer, hvis opgave primært er at behandle ansøgninger om kliniske forsøg med lægemidler (CTR) og afprøvninger af medicinsk udstyr (MDR) i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen.

Læs mere om de 3 komitéer, der formål og medlemmer nedenfor.