Om National Videnskabsetisk Komité (NVK)

NVK er en uafhængig myndighed under Sundheds - og Ældreministeriet. NVK behandler forskningsprojekter vedr. særligt komplekse områder, såsom omfattende kortlægning af individets arvemasse, hvori der søges om dispensation efter § 10 i komitéloven og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter uden biologisk materiale med allerede eksisterende genom data eller allerede eksisterende billediagnostiske data. NVK er også klageinstans for komitésystemet.

Læs mere nedenfor om NVK's baggrund og formål og komitéens medlemmer mm.