Andre sundhedsvidenskabelige forsøg (til RVK)

National Videnskabsetisk Komité har en koordinerende rolle ift. de regionale videnskabsetiske komitéer. Derfor kan du her finde information, tjeklister mv, som du skal bruge, hvis du skal søge om godkendelse hos en af de regionale videnskabsetiske komitéer.