Medlemmer af National Videnskabsetisk Komité

Mette Hartlev
Mette Hartlev
S: Formand - Professor i sundhedsret på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, cand.jur., ph.d., dr. jur.
Thomas G. Jensen
Thomas G. Jensen
S: Næstformand - Institutleder for Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet, professor, dr. med. DMSc, MPG.
Anne-Marie Axø Gerdes
Anne-Marie Axø Gerdes
S: Professor, overlæge, ph.d., klinisk genetisk afd., Rigshospitalet.
Claus Ekstrøm
S: Professor på Biostatistisk afdeling, Københavns Universitet, cand.scient., ph.d.
Finn Cilius Nielsen
S: Professor, Institut for klinisk medicin, Københavns Universitet
Jesper Ryberg
Jesper Ryberg
S: Professor i etik og retsfilosofi, dr. phil., ph.d.
Kenneth Nielsen
S: RVK Sjælland, lægmedlem i den regionale komité, (medlem af Regionsrådet)
Kirsten Ohm Kyvik
Kirsten Ohm Kyvik
S: Professor, gæsteforsker, institutleder for Klinisk Institut, Syddansk Universitet, læge, ph.d., MPM
Klaus Bønnelykke
Klaus Bønnelykke
S: Overlæge, ph.d., speciallæge i pædiatri, klinisk forskningslektor på Københavns Universitet
Lise Kirstine Gormsen
S: Ph.d., cand.med., MHH, lektor, uddannelsesansvarlig overlæge på Aarhus Universitetshospital, Institut for klinisk medicin, Funktionelle lidelser
Mads Hermansen
Mads Hermansen
S: Direktør, dr. pæd., aut. psyk. Professor på Universitetet i Agder
Marlene Briciet Lauritsen
S: RVK N, klinisk professor, Klinisk institut, leder af forskningsenhed for Børne- og ungdomspsykiatri, Aalborg, medlem af den regionale komité
Therese Ovesen
S: Cand. med, dr.med, speciallæge i øre-næse-hals-sygdomme, professor på Regionshospitalet Gødstrup, Øre-næse-hals-kirurgisk afsnit
Senest opdateret 01-02-2024