Igangværende forsøg under Direktivet og tillægsprotokoller

Kliniske forsøg med lægemidler skal gennemgå en videnskabsetisk vurdering og må derfor først gennemføres, hvis der foreligger en godkendelse fra en videnskabsetisk komité.

Efter 31. januar 2023 kan du ikke længere anmelde nye lægemiddelforsøg efter direktivets regler.

Lægemiddelforsøg anmeldt før 31. januar 2022 behandles dog fortsat af den komité, der har godkendt forsøget. Tillægsprotokoller indsendes til og sagsbehandles af godkendende komité i en 3-årig overgangsperiode.

Igangværende forsøg efter direktivet skal administrativt godkendes efter forordningens regler senest 31. januar 2025. Information vedrørende den administrative overførsel ("transition trials") kan findes her: Europa-Kommissionens svar på de oftest stillede spørgsmål om CTR (pdf) og på EMAs hjemmeside, træningsmodul 23: Clinical Trials Information System (CTIS): online modular training programme

Sådan når din ansøgning hurtigt og sikkert frem til sagsbehandlerne

Underskrevet anmeldelsesblanket og projektmaterialet skal sendes til dketik@dketik.dk eller ved brug af sikker post. Vigtigt! Du skal indikere, at forsøget skal til VMK ved at skrive ”VMK” som det første i emnefeltet.

Sikker post til VMK

Skal du sende sikker post til VMK, skal du anvende NemID eller MitID. På vores side med kontaktoplysninger finder du links til sikker post.

Vær opmærksom på også at anmelde til Lægemiddelstyrelsen

Ændringer til sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med klinisk afprøvning af lægemidler skal muligvis også anmeldes til Lægemiddelstyrelsen, find vejledning herom på deres hjemmeside.

Senest opdateret 02-02-2024

Indhold på siden