Gebyrer for særligt komplekse forsøg

NVK opkræver gebyr for anmeldelsen og behandling af projekter vedrørende særligt komplekse områder.

Der skal altid betales gebyr i projekter, som behandles af NVK. Der skal dog på nuværende tidspunkt ikke betales gebyr for sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter. Den mellemoffentlige aftale, der fritager de offentlige hospitaler fra at betale gebyr til de regionale videnskabetiske komiteer, omfatter ikke gebyret for anmeldelse til NVK.

Det er en betingelse for behandlingen og for en evt. senere godkendelse af projektet, at gebyret er betalt. Der henvises til forskertjeklisten for forsøg uden lægemidler, dokumentkrav pkt. 11

Det udfyldte faktureringsskema sendes ind sammen med anmeldelsen og det øvrige materiale til projektet.

Gebyrsatser for 2024:

  • Nye protokoller: 5.862,00 kr.
  • Tillægsprotokoller: 2.199,00 kr.

 Bemærk, at der på nuværende tidspunkt ikke skal betales gebyrer for sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter.  

Læs mere om gebyrer i lovgrundlaget: Bekendtgørelse om gebyr for videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter (retsinformation.dk).

Senest opdateret 01-02-2024