Gebyrer for ansøgninger om kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr

Det koster et gebyr at ansøge om afprøvninger af medicinsk udstyr. Gebyrsatsen er ens for artikel 62, 74 og 82 forsøg og ændrer sig hvert år.

I forbindelse med indsendelse af ansøgninger til VMK skal ansøger udfylde et faktureringsskema, som skal fremsendes sammen med ansøgningen. Ansøger vil herefter blive opkrævet gebyret.

For ansøgninger der sendes ind i 2024 er gebyrerne følgende:

  • Ansøgninger og underretninger om kliniske afprøvninger: 40.724 DKK
  • Ændringer til godkendte kliniske afprøvninger: 13.325 DKK

 

Senest opdateret 01-02-2024