Samtykkeerklæringer og blanketter

Nedenfor finder du komitésystemets fortrykte samtykkeerklæringer. Hvis du ønsker en samtykkeerklæring, som du kan redigere eller kopiere fra, har vi lagt et link ind under hver samtykkeerklæring. Hver dog opmærksom på, at det kan være vanskeligere at få godkendt samtykkeerklæringer, som ikke følger de videnskabsetiske komitéers standarder. Du kan også finde de relevante krav, hvis du vælger ikke at fylde standarden.

Se kravene, hvis standard samtykkeerklæringen ikke anvendes.

NB: Husk at oplysningspligten efter GDPR artikel 13 gælder overfor den forælder, der afgiver fuldmagten. Hvis du er privat dataansvarlig, skal du desuden være opmærksom på databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, der opstiller særlige hjemmelskrav for behandling af personnumre. Hvis der anvendes et samtykke som grundlag for at behandle personnummer, skal den pågældende forælder orienteres om, at samtykket altid kan trækkes tilbage, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7.

Samtykkeerklæringer til habile personer

S1: Samtykkeerklæring til habile personer

UDEN forskningsbiobank
UDEN rubrik til at frabede sig nye helbredsoplysninger

Hent standard-versionen af S1

Hent redigerbar version af S1

S2: Samtykkeerklæring til habile personer

UDEN forskningsbiobank
MED rubrik til at frabede sig nye helbredsoplysninger

Hent standard version af S2

Hent redigerbar version af S2

S3: Samtykkeerklæring til habile personer

MED forskningsbiobank
UDEN rubrik til at frabede sig nye helbredsoplysninger.

Hent standard-versionen af S3

Hent redigerbar version af S3

S4: Samtykkeerklæring til habile personer

MED forskningsbiobank
MED rubrik til at frabede sig nye helbredsoplysninger.

Hent standard-versionen af S4

Hent redigerbar version af S4

Samtykkeerklæringer og blanketter til forældre

S5: Samtykkeerklæring til forældre

UDEN oprettelse af en forskningsbiobank.

Hent standard-versionen af S5

Hent redigerbar version af S5

S6: Samtykkeerklæring til forældre

MED oprettelse af en forskningsbiobank.

Hent standard-versionen af S6

Hent redigerbar version af S6

Fortrykt forældrefuldmagt

I visse tilfælde kan det være relevant med en forældrefuldmagt.

Hent fortrykt forældrefuldmagt

Samtykkeerklæringer til voksne uden handleevne, personer under værgemål samt forsøgsværge

S7: Samtykkeerklæring til voksne uden handleevne samt personer under værgemål

UDEN oprettelse af en forskningsbiobank.

Hent standard-version af S7

Hent redigerbar version af S7

S8: Samtykkeerklæring til voksne uden handleevne samt personer under værgemål

Med oprettelse af en forskningsbiobank.

Hent standard-version af S8

Hent redigerbar version af S8

S9: Samtykkeerklæring til forsøgsværge i lægemiddelforsøg

Samtykkeerklæring til registerforskningsprojekter med informeret samtykke

S10: Samtykkeerklæring til registerforskningsprojekter med informeret samtykke

UDEN rubrik til at frabede sig nye helbredsoplysninger.

Hent standard-version af S10

Hent redigerbar version af S10

 

S11: Samtykkeerklæring til registerforskningsprojekter med informeret samtykke

MED rubrik til at frabede sig nye helbredsoplysninger.

Hent standard-version af S11

Hent redigerbar version af S11

 

Øvrige samtykkeerklæringer

S12: Samtykkeerklæring fra pårørende til forskning på afdøde

S14: Fælles samtykkeerklæring hvor der oprettes en forskningsbiobank

S15: Fælles samtykkeerklæring hvor der ikke oprettes en forskningsbiobank

Gebyrblanketter - samlet

Senest opdateret 06-03-2024