Sådan anmelder jeg elektronisk via Anmeldelsesdatabasen

Din ansøgning skal indsendes elektronisk til den relevante komité. Se nedenfor, hvordan du gør.

Du skal ansøge elektronisk ved at udfylde en anmeldelsesblanket i komitésystemets elektroniske anmeldelsesdatabase: http://www.drvk.dk/anmeldelse

I databasen kan du finde en vejledning til, hvordan du udfylder det elektroniske skema.

Når du har udfyldt og indsendt den elektroniske blanket, skal du huske at udskrive den.

Både anmeldelsesblanket og projektmateriale skal sendes til den kompetente videnskabsetiske komité ved brug af sikker post og digital signatur. Materialet skal sendes i særskilte filer som PDF- eller ZIP-fil. 

Hvilke dokumenter skal jeg indsende?

Du finder en oversigt over, hvilke dokumenter du skal indsende her:

Hvilke dokumenter skal jeg indsende?

Tjeklister og dokumenter til anmeldelse af andre sundhedsvidenskabelige forsøg

Find kontaktoplysninger på De regionale videnskabsetiske komiteer

Vær opmærksom på, at det videnskabsetiske komitésystem består af De regionale videnskabsetiske komiteer og National Videnskabsetisk komité (NVK), og De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer (VMK) . Se her, hvilken komité du skal søge om godkendelse hos. 

Senest opdateret 01-02-2024

Indhold på siden