Hvis standard samtykkeerklæringen ikke anvendes

Hvis standarden ikke anvendes, gælder nedenstående krav.

Dato og versionsnr. skal påføres dokumentet og hver gang, der foretages ændringer. 

Giv mulighed for at indsætte følgende:

 1. Original titel på forsøget
 2. Identifikation af projektet, fx henvisning til komiteens sagsnr.
 3. Datering af erklæringen
 4. At der gives mulighed for at skrive under på:
  1. At deltage i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt
  2. Husk to rubrikker, hvis begge forældre har forældremyndigheden i projekter med børn
  3. At have modtaget skriftlig og mundtlig information
  4. At frabede sig at blive kontaktet om væsentlige helbredsmæssige fund
  5. At ønske at kende projektets resultat eller konsekvenser for forsøgspersonen
 5. Hvis der udtages biologisk materiale til en forskningsbiobank:
  1. Samtykke til at udtage og opbevare biologisk materiale i forbindelse med forsøget (en forskningsbiobank)
  2. Den informerende person skal skrive under på, at den skriftlige information er udleveret til forsøgspersonen, og at mundtlig information har fundet sted
Senest opdateret 01-02-2024