Anmeld ændringer til afprøvninger af medicinsk udstyr under MDR

Se vejledning om anmeldelse af ændringer:

Vejledning om anmeldelse af ændringer i godkendte afprøvninger af medicinsk udstyr

For ændringer til afprøvninger, der allerede er vurderet af VMK, skal følgende ansøgningsskema for artikel 62 og 74(2) anvendes:

Ansøgningsskema for væsentlige ændringer af afprøvninger af medicinsk udstyr (artikel 62)

Og følgende ansøgningskema for artiklerne 74(1) og 82:

Ansøgningsskema for ændringer af forsøgsprotokol ifm afprøvninger af medicinsk udstyr (artikel 82)

Overblik over mest almindelige ændringer i en forsøgsprotokol

Se liste over mest almindelige ændringer i en forsøgsprotokol

Senest opdateret 01-02-2024